บริษัท โบโลนิ เอสเตท จำกัด
856/3 ถนนหลวงเเพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Email: maoshirley@gmail.com

หมายเหตุ : ทางเว็บ จะรวบรวมเอกสารผู้ขาย โดยมีเอกสารดังนี้ หน้าสำเนาโฉนดขีดคร่อมใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงประกาศที่ bolonis.com เท่านั้น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารต้องตรงกับชื่อในโฉนด เราต้องขออนุญาตรวบรวมเพื่อมิให้เปนช่องโหว่ของมิจฉาชีพ และ เพื่อปกป้องสิทธิแด่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่ผ่านคนกลาง